Menu

e.pacovska@gmail.com

SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Informácie pre rodičov

Cieľom a poslaním Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej je umelecké vzdelávanie detí a mládeže , pestovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k hudobnému, dramatickému, tanečnému a výtvarnému umeniu, výchova detí  k láske k umeniu a príprava mladých talentov na umeleckú dráhu. Prajem si, aby naši žiaci spoznávali krásu umenia , ktorá sa stane v ich živote  zdrojom inšpirácie, radosti a naplnenia.

Milí rodičia, ďakujeme Vám za Vašu dôveru a podporu. Spolu s Vami a Vašimi deťmi budujeme dobré meno školy a verím, že sa stávame pevnou súčasťou voľnočasových aktivít Vašich detí.

Ďakujem učiteľom za ich každodennú prácu, za krásne kultúrne podujatia, ktoré spolu realizujeme, ďakujem  našim žiakom za reprezentáciu školy na vystúpeniach, koncertoch a súťažiach. Už teraz sa teším na množstvo spoločných akcií, ktoré nás čakajú v budúcnosti.

Mojím želaním je, aby žiaci našej školy aj naďalej s radosťou navštevovali našu školu a aby sme im my všetci s láskou a trpezlivosťou odovzdávali naše vedomosti a skúsenosti. Želám všetkým veľa zdravia, energie a duševných síl pri vštepovaní tajomstva krásna, dobra a umenia našej mladej generácii.

Eva Pacovská

riaditeľka školy

 

 

Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: e.pacovska@gmail.com
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24