Menu

e.pacovska@gmail.com

SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Hudobný odbor

Pre koho je hudobný odbor určený?

Do hudobného odboru prijímame deti vo veku od 5 rokov. Zatiaľ v našej škole môžete študovať spev a hru na klavíri. Tieto predmety sa študujú individuálne. Malí hudobníci navštevujú aj hodiny hudobnej náuky, ktoré prebiehajú v malých skupinkách. Okrem toho majú deti možnosť navštevovať hodiny zborového spevu.

Prijímacie skúšky

Dobrý hudobný sluch a rytmické cítenie sú základnými predpokladmi pre štúdium hudby. Na prijímacích skúškach zisťujeme úroveň týchto predpokladov.  Uchádzač o štúdium – dieťa zaspieva jednu ľudovú / alebo ľubovoľnú pieseň /, zopakuje / vytlieska a vydupe / zadané rytmické modely, zopakuje / zaintonuje / zahraté tóny v správnej intonačnej výške a postrehne rozdiel vo výške medzi viacerými zahratými tónmi

Prečo študovať hudobný nástroj a spev?

Motto našej školy znie: UMENIE – SÚČASŤ ŽIVOTA. A to je aj naším hlavným cieľom, aby cez hudbu, cez nástroj, cez spev dieťa spoznalo a rozvíjalo v sebe umelecké cítenie, lásku k hudbe, k umeniu, ku všetkému krásnemu a hodnotnému, čo povznáša ducha a robí človeka lepším a život krajším. Okrem toho hra na hudobnom nástroji rozvíja fantáziu, intelekt aj rečové a motorické centrum mozgu. Koordinácia pohybov a rozvoj jemnej motoriky dopĺňa pestovanie zmyslu pre rôzne odtiene zvuku. Štúdium hry na hudobný nástroj nie je krátkodobým záujmovým krúžkom, je to dlhodobé vzdelávanie, ktoré prinesie svoje ovocie pri pravidelnej príprave. Pravidelnosť v príprave na vyučovanie naučí študentov zodpovedne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Čo spolu objavíme?

Náš hudobný odbor je žánrovo otvorený a ponúka našim žiakom veľa príležitostí rôznorodých hudobných zážitkov. Veľkej obľube sa teší komorný spev, kde speváci spolupracujú v malých 2 -3 členných komorných zoskupeniach. V škole sa rozvíja pestrá hudobná spolupráca medzi odbormi – najmä tanečným, ktorý pripraví k vybratej piesni vhodnú choreografiu.

Žiaci školy  sa pravidelne verejne prezentujú, pretože návyk na pódium je súčasťou ich štúdia hudby. Organizujeme triedne komorné prehrávky po odboroch a pravidelne organizujeme aj verejné vystúpenia školy. Už tradičným je náš Vianočný koncert  a koncert ku Dňu matiek a taktiež aj príležitostné vystúpenie v našej a okolitých obciach.

Veľmi obľúbená je spevácka súťaž, ktorú organizuje naša škola SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ - nielen vyhľadáva mimoriadne talenty, ale dáva príležitosť zasúťažiť si každému žiakovi z našej školy a iných škôl nitrianskeho regiónu.

Žiaci našej školy pravidelne spolupracujú s Divadlom Andreja Bagara v Nitre. Spomeniem účinkovanie nášho speváckeho zboru v inscenácii Vianočná spomienka.

V muzikáli Povolanie pápež sa v hlavných detských úlohách predstavili Mariannka Cingelová a Patrik Matušík.

V súčasnosti účinkuje v DAB žiak našej školy Lukáš Sveteník v muzikáli Povolanie pápež, kde účinkuje v hlavnej detskej úlohe. Považujeme to za obrovský úspech našej školy. Lukáš Sveteník taktiež účinkuje v muzikáli Tisícročná včelaJozef a jeho zázračný farebný plášť.

Obrovským úspechom našej školy je prijatie našej žiačky Viktórie Stachovej na Berklee College of Music v Bostone v roku 2021.

Vianočná spomienkaVianočná spomienka

Povolanie pápežPovolanie pápežPovolanie pápež

Spevácka súťažSpevácka súťažMarcel Dragúň

 

 

Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: e.pacovska@gmail.com
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24