Menu
SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Organizácia školského roka 2022/2023

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022 / 2023

 

Organizácia školského roka

 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

 

 

 Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

Termín prázdnin

                               

Začiatok vyučovania po prázdninách

 Jesenné

 

27. október 2022

(Štvrtok)

28. október –

31. október 2022

 

2. november 2022

(Streda)

 Vianočné

22. december 2022

(Štvrtok)

 

23. december 2022 -

7. január 2023

9. január 2023

(Pondelok)

           Jarné         

 

 

 

 Banskobystrický,

Trenčiansky,

Žilinský kraj

 17. február 2023

(piatok)

20. február –

24. február 2023

27. február 2023

(pondelok)

Košický,

Prešovský kraj  

3.marec 2023

(piatok)

6. marec -

10. marec 2023

 13. marec 2023

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

24. február 2023 (piatok)

 

 27. február  –

3. marec 2023

 

6. marec 2023

(pondelok)

 Veľkonočné

 

 5. apríl 2023

(streda)

 6. apríl -

11. apríl 2023

 

12. apríl 2023

(streda)

 Letné

 30. jún 2023

(Piatok

  1. 1. Jún -
  2. 31. August 2023

 

 

4. september 2023

(Pondelok)

 

 

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

 1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.
2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch pracovného pokoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: riaditel@szus-pacovska.sk
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24