Menu

e.pacovska@gmail.com

SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

O škole

Cieľom a poslaním Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej je umelecké vzdelávanie detí a mládeže , pestovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k hudobnému, dramatickému, tanečnému a výtvarnému umeniu, výchova detí  k láske k umeniu a príprava mladých talentov na umeleckú dráhu. Prajem si, aby naši žiaci spoznávali krásu umenia , ktorá sa stane v ich živote  zdrojom inšpirácie, radosti a naplnenia.

Mojím želaním je, aby žiaci našej školy aj naďalej s radosťou navštevovali našu školu a aby sme im my všetci s láskou a trpezlivosťou odovzdávali naše vedomosti a skúsenosti. Naše deti sa tak naučia zmysluplne tráviť svoj voľný čas a aj pestovať zmysel pre povinnosť. Želám všetkým veľa zdravia, energie a duševných síl pri vštepovaní tajomstva krásna, dobra a umenia našej mladej generácii.

Naša škola ponúka nasledujúce možnosti štúdia v týchto odboroch:

 

Odbory

hudobný odbor
tanečný odbor
 
 

Elokované pracoviská SZUŠ:

Dom kultúry, Hlavná 114, Topoľčianky 951 93
SŠI Červeňova 42, Nitra 949 01
MŠ Čab  57, 951 24
MŠ ul. SNP  11, Topoľčianky 951 93
Sokolníky 191, Podhorany
Nové Sady 177
Lehota 72
Litoměřická 704/32, Topoľčianky

 

Zamestnanci ZUŠ

Vedenie školy

Riaditeľka SZUŠ: Eva Pacovská
 

Pedagogickí zamestnanci

 

Hudobný odbor
Eva Pacovská
Mgr. art. Milan Pacovský
Martin Cibulka Dis. art.
Bc. Františka Kupkovičová
Bc. Chantal Bakurová Dis. art.
Viktória Babošová Dis. art.
Mgr. Katrin Sáčková Dis. art.
 

Tanečný odbor

Mgr. Soňa Cabáneková
Viktória Šebíková Dis. art.
Bc. Andrea Gibalová
Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: e.pacovska@gmail.com
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24