Menu

e.pacovska@gmail.com

SZUŠ Evy Pacovskej
SZUŠ Evy Pacovskej

Tanečný odbor

Pre koho je tanečný odbor určený?

Do tanečného odboru prijímame deti vo veku od 5 rokov. Žiaci sú zaradení do tanečnej „prípravky „a následne postupujú do vyšších ročníkov.

Tanečný odbor je určený pre všetkých, ktorí majú zmysel pre pohyb, rytmus a chcú rozvíjať svoje pohybové nadanie, tanečnosť, muzikalitu a pohybovú pamäť.

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sú zamerané na odhalenie pohybových a rytmických dispozícií žiaka. Pozostávajú z krátkych tanečných prvkov a kombinácií, ktoré žiak opakuje po predvedení – vždy primerane veku.

Záujemcom odporúčame priniesť na prijímacie skúšky vhodné oblečenie a obuv vzhľadom na rozsah cvičení zameraných na zistenie rozsahu pohybu, ohybnosť a celkovú flexibilitu.

Prečo študovať tanečný odbor?

Tanečný odbor poskytuje základy pohybového a tanečného vzdelania. Zameriavame sa na pestovanie správneho držania tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického  cítenia, pohyb v priestore, pohybovú pamäť a fantáziu.

Tanečné hodiny sú pohybovou aktivitou ktorá úspešne spája vzdelávací proces  s časom pre uvoľnenie tela aj mysle. V prípravnom štúdiu a nižších ročníkoch je tanečná príprava zameraná na gymnastické a rytmické cvičenia. Svojich žiakov postupne  učíme technikám jednotlivých tanečných štýlov, ktoré sú základom ako pre tvorbu choreografie, tak aj pre schopnosť tanečnej improvizácie.

Čo spolu objavíme?

V tanečnom odbore vyučujeme prípravné tanečné štúdium, tanec - klasický, ľudový, jazzový, moderný, scénický a voliteľný predmet súborová práca – práca vo folklórnom súbore NEZÁBUDKA. Našim žiakom vytvárame dostatočný priestor pre prezentáciu toho, čo sa naučia na verejných vystúpeniach školy, kde sú vystúpenia našich tanečníkom mimoriadne obľúbené. Úspešne sa rozvíja aj medziodborová spolupráca – najmä s hudobným odborom, kde tanečníci vhodnou choreografiou doprevádzajú vystúpenia speváka.

Tanečný odborTanečný odborTanečný odborTanečný odborTanečný odborTanečný odbor

 

Kontakty

Riaditeľka: Eva Pacovská

 

Email školy: e.pacovska@gmail.com
Tel.: 0907 745 955

 

Email: dpacovsky@gmail.com

 

Adresa školy:
Nové Sady 176, 951 24