ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020 / 2021

 

Organizácia školského roka

 

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (utorok).

 

 

 Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

Termín prázdnin

                               

Začiatok vyučovania po prázdninách

 Jesenné

 

28. október 2020

(streda)

29. október – 30. október 2020

 

2. november 2020

(pondelok)

 Vianočné

22. december 2020

(utorok)

 

23. december 2020 – 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

 Polročné

 

29. január 2021

(piatok)

 

1. február 2021

(pondelok)

 

2. február 2021

(utorok)

           Jarné         

 

 

 

 Banskobystrický,

Trenčiansky,

Žilinský kraj

 12. február 2021

(piatok)

15. február –

19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

Košický,

Prešovský kraj  

19. február 2021

(piatok)

22. február –

26. február 2021

 1. marec 2021

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

26. február 2021 (piatok)

 

 1. marec –

5. marec 2021

 

8. marec 2021

(pondelok)

 Veľkonočné

 

 31. marec 2021

(streda)

 1. apríl  6. apríl 2021

 

7. apríl 2021

(streda)

 Letné

 30. jún 2021

(streda)

1. júl – 31. august 2021

 

 

2. september 2021

(štvrtok)

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

 1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.
2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch pracovného pokoja.