ODBORY

hudobný odbor

tanečný odbor

literárno – dramatický odbor

ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ SZUŠ:

Dom kultúry, Hlavná 114, Topoľčianky 951 93

SŠI Červeňova 42, Nitra 949 01

MŠ Čab  57, 951 24

MŠ ul. SNP  11, Topoľčianky 951 93

 

ZAMESTNANCI ZUŠ

VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľka  SZUŠ: Eva Pacovská

 

PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

 

HUDOBNÝ ODBOR

Eva Pacovská

Mgr. art. Milan Pacovský

Mgr. Eva Smolnická

Mária Wiesnerová

Dominik Gardoš

 

LITERÁRNO DRAMATICKÝ ODBOR

Mgr. art. Dušan Musil ArtD.

Bc. Lucia Šutková

TANEČNÝ ODBOR

Kristína Košecká

      Veronika Zeleniková